DELİKTAŞLI   AŞIK  RUHSATİ  

1835-1911 Deliktaşlı Aşik Ruhsati, Tonus İçesinden olup Avşar soyuna mensup Konar göçerlerdendir. Yazları yaylalarda, Kışları enginlerde Kışlayan bir oba oymağına mensup olduğunu Şiirlerinden öğreniyoruz. Zaman içerisinde Deliktaş’a gelerek buraya yerleşir. Deliktaş Derbentliğinin Ali ağanın hükmünde olduğu yıllara raslar.
    Ruhsati’nin Babası Mehmet Annesi Safiye’dir .Tonus’tan gelerek Deliktaş Derbentliğine yerleşen bir toprak adamı dır. Kısa zaman içerisinde Ruhsati’nin Babası ve Annesi çocuklarını çocuk denebilecek bir yaşta Hak'kın Rahmetine kavuşmuştur. Anadan öksüz, Babadan yetim kalan 12 yaşındakı Mustafa’yı Deliktaş Derbent’i Ali ağa hizmetine alır .
    Mustafa zeki, çalişkan ve Ali ağanın ailesine olan bağlılığı ile Ali ağanın sevgisini kazanır. Ali ağanın konağına her konup göçenden bir şeyler öğrenir. Serpilir, açılır genç bir delikanlı olur. Aynı kapıya kapılanmış olan Ali ağanın hizmetinde bulunan Mihri’ye gönül kaptırır. Konu ortaya çıkar duyulur Ali ağa Mihri ile Ruhsati’yi evlendirir .Türkmen kızı Mihri ile Ruhsati’nin evliliği Ali ağayı mutlu eder. Evini ayırır Ali ağa iş verir aş verir. Ruhsati Ali ağanın çeşitli işlerinde hayatını devam ettirir.
    Meryem (Mihri ) (M 1877) Yılında vefat etmiş 5 çocuk öksüz kalmış.Çocukların üçü kız, ikisi erkek . Vesile, Fatma, Hatice. İkisi erkek Ali, Abdüssamet'tir. Abdüssamet'te (4/9/1938 yılında vefat eder. Ruhsati’nin bu günkü soyu Abdüssamet’in torunları devam ettirir. Kemal Gürpınar eserinde Ali’nin (Mimhacı) nın Miladi 1862'de Doğduğunu, 1901 de öldüğünü söyler. Doğumu ve ölümü hakkında kesin bir kayıt bulunamamıştır .
   Deliktaş Derbent’i Ali ağa Ruhsati yi 12 yaşında hizmetine alır büyütür evlendirir. Sonrada oğlu Minhacı yı evlendirir .Asıl adı Ali dir Aşıklık mahlası Minhacı'dır .Deliktaş Derbent ağası Salih ağa Deliktaş’ta Karabali’nin kızı Hatice’yi Minhacı ile evlendirir. Köydeki ismi Ağkız dır sonradan Ağ gelin olmuş. Çevre Köylerde, güzelliği dillere destan olmuş .Düğün masrafları Salih ağa tarafından karşılanır .Ruhsati’nin iki çırağı bulunmakta’dır. Biri Minhacı, diğeri kertme köyünden asıl adı Bekir olan Mesleki dir .
        
                                                                        Mehmet Ağaoğulları

   Fakirlik canına tak diyen Aşık Ruhsati duygu ve düşüncelerini Şiirleriyle ifade ediyor. Yüreğinde var fakat elinde yok .
 
 
                                   Dörtbin Atım olsa düz bir ovada
                                   Yirmi bin kuşum uçsa havada
                                  Beş on batman yağ eritsem tavada
                                  Ah neyleyim yürekte var elde yok

 

                                  Bin beş yüz ineğim körpe danalı
                                  İki yüz cariyem eli kınalı
                                  Doksan çobanım eli kamalı
                                 Ah neyleyim yürekte var elde yok   
                               
                                 Dört bin helallim olsa perde yüzünde
                                 Birinin olmasa dünya gözünde
                                  Bir saray yaptırsam Tecer özünde
                                Ah neyleyim yürekte var elde yok

                                 Ruhsati Azrail gezer kastına
                                 Hakkım helal olsun eşim dostuma
                                Bir belli taş dikin başım üstüne
                                 Bir gün devir döner belirsiz olur .  

Kaynakca

1- Aşık Ruhsati  :Eflatun Cem G üney
     Çetin Eflatun G üney Maarif kitapları
     S 8-9-10.İstanbul .
2- Aşık Minhacı :Hayatı ,Edebi kişiliği Şiirleri
     Dr Doğan Kaya 2 baskı .2006 s 6-7-10 Sivas .
3- Deliktaşlı Aşık Ruhsati :Hayatı ve Şiirleri
    Dr Doğan Kaya Cum .Üni 55 yayını s 316-317.
     Sivas.
4- Ahmet Kutsi Tecer : Kişiliği ,Sanat anlayışı
    ve tüm Şiirleri .Türkiye iş Bankası kültür
     Yayınları .Vecihi Timuroğlu 1980 Ankara
     S 14-15-16-17-20.