ESER HAKKINDA AÇIKLAMA


Şeyh Mehmet Dede konusunu; kendi yorumum çevre köylerden edindiğim bilgiler ışığında; annem dahil, köy halkından aldığım bilgilerle, bu köyde ikamet eden Şeyh Mehmet Dede torunlarından aldım. Bu köyde kurulu medrese müderrislik yapmış olan ailelerin torunlarından aldığım bilgileri, bu medresede okuyan ailelerin torunlarından derlediğim bilgileri, kendi görüşüm doğrultusunda, affınıza sığınarak hikayeleştirme cihetine girdim.
Elimizde resmi kayıtların olmayışı, bilgi ve belge bulamadığımız için; teşekkürü borç bildiğim Sivas’lı yazar hemşerilerimin Şeyh Mehmet Dede’ye ait olan menkıbelerinden yola çıkarak, bana yol gösteren bu eserlerinden faydalandım.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi camiasında bulunan değerli hocaların, Sivas hakkında yazılmış eserleri  bana ve benim gibi amatör yazarlara kılavuzluk etti. Bu eserleri büyük emeklerle meydana getirmiş olan değerli Doçent, profesör ve asistanlara çok teşekkür ederiz.
Ben, şu şekilde değerlendiriyorum: Sivas’ın tarihini ince eleğe koyup elemişler. Tarih öncesinden günümüze kadar geçen tarihi vesikaları ortaya çıkarmışlar ve Sivas hakkında tarihi eserler meydana getirmişler.

Sivas’ın iktisadi siyasi, ekonomi, kültürel, ticari,  sosyal yapısını, genel kültürünü, folklorunu ince ince işleyerek dokumuşlar. Her yönden Sivas gün ışığına çıkmış ve kendilerinden sonra gelen kuşaklara zemin hazırlamışlardır.

Kalemine güvenen her Sivas’lı; şehir merkezi dahil, ilçeleri, nahiyeleri,köyleriyle; hatta günümüzde köy muhtarlarının isimleriyle geçmişe dayanan tarihiyle ortaya çıkarmışlar. Bu büyük bir başarı. Büyük nimet bunlara sahip olmak. Onlara, minnet borçluyuz. Kendi tarihini bilmeyen bir millet düşünülemez. Tarih, bir milletin geçmişidir, mazisidir, tarihidir, soyudur ve bilinmesi gerekenidir.

Sivas’ın tarihi ile ilgili eserleri yazan Sivaslı hemşerilerime ve bu eserleri yayınlayan yayın evlerine, matbaalarında göz nuru dökerek basan Sivaslı hemşerilerime ayrı ayrı teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim.


Mehmet Ağaoğulları