Ali ağanın Derbent ağalığını bırakması üzerine yerine büyük oğlu Salih ağa geçmiştir. Salih ağanın Derbent ağalığı 1870 Rus savaşı dönemine denk gelmektedir. Savaştan kaçan Doğu illerimizdeki vatandaşlarımız İç  Anadolu’ya  göçe başlamışlar ve Sivas’ın birçok bölgelerine yerleşmişler bu arada Deliktaş Derbent i sınırları içinde bulunan birçok boş topraklara Salih ağa tarafından müsaade edilerek iskan ettirilmiştir. Bunlara 93 muhaciri denilmektedir. Bunların içinden Eşkiyalık ve hırsızlık yapan bir çok başı bozuklarla amansız bir mücadele etmiştir. Sivas Sancağınca ödüllendirilmiştir.

Salih Ağa dirayetli ve sözü heryerde geçen bir insandı bunun döneminde Alacahan beyleri ile olan sınır ihtilafları çözülmüş kendi bölgesinde yaşayan köy halkları daha çok özgüven sahibi olmuşlardır. Doğudan gelen birçok başıbozuk topluluklardan köylülerini korumuştur. Kendinden sonra büyük oğlu Seyfullah Ağa derbent ağalığına gelmiştir.

 

SALİH AĞA
DELİKTAŞ DERBENT AĞASI 
DOĞUMU 1830 
ÖLÜMÜ 1870
SİVAS, ULAŞ, DELİKTAŞ, KANGAL, HASANÇELEBİ, EKİMHAN, MALATYA ARSI BAĞDAT YOLU GÜZERGAHINDA  ALACAHAN İLE SINIR KOMŞULU OLAN TEŞTİLATLI DELİKTAŞ DERBENTLİĞİ VE DERBENT AĞASI
ALİAĞA OĞLU SALİH AĞA 2. MAHMUT 1839-1.ABDÜLMECİT 1861 ARASI
(MEHMET AĞAOĞLULARI ARŞİVİ)