Dağıstanlılar Oymağının Beyi (Deliktaşın Kurucusu)

Doğum Ölüm tarihleri bilinmemektedir.  Deliktaşa yerleşen Dağıstanlılar oymağının beyi ve aynı zamanda Deliktaşa yapılan Kale Camii çeşme yapımında kendi imkanlarını kullanarak bunların bitirilmesini sağlamış, Deliktaşa Derbent kurulması için caba göstermiş, Bu çalışmalarından dolayı devlet tarafından ödüllendirilmiş takdire mazhar olmuştur. Sivas sancak beyi tarafından kendisine teklif edilen Deliktaş Derben Ağalığını yaşlılığı nedeni ile kabul etmeyip büyük oğlu Hacı Ali Ağa ya verilmesini istemiştir. Varlıklı dirayetli bir insan olarak bilinmektedir. Mezarı Deliktaştadır.