Derbent ağası Ali ağanın kardeşidir.

Derbent teşkilatında güvenlik bölümüünde maiyetindeki insanlarla görev yapmıştır. Gözüpek biri olarak bilinir. Soyguncu ve çetelerin korkulu rüyası olmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Mezarı Deliktaştadır.