1927 Deliktaş ağası Abdullah ağanın oğlu ve ilk Derbent ağası Ali ağanın üç oğlundan ortancasıdır.Babası Deliktaş Derbent ağası ali ağanın kale içindeki konağında doğdu. Babası Ali ağa tarafından tutulan hocalardan kardeşleri ile birlikte özel eğitim aldı. Deliktaş Derbent’ine bağlı köylerin halkı ile yakın ilişki kurdu. Babası ile köylüler arasında köprü görevi yaptı. Bölge halkı tarafından çok sevilen biri oldu.


Dürüstlük onun yaşam biçimidir. Hayırsever bir insan olan Ömer ağa Tonus ağalarından Ebüseyf kızı ile evlendi. Üç çocuk babasıdır. Mehmet, Kadir,  Mustafa  Küçükbey 1878 Osmanlı Rus savaşında (93 harbi)Doğu illerimiz Kars, Erzurum, Iğdır, Ardıhan, Van, Ağrı Ruslar tarafından işgal edilince o bölgelerden İç Anadolu’ya gelenler arasında çıkan Eşkıya, Çete,  başıbozuk yağmacılara karşı Deliktaş Derbent’inin köylerinin savunmasında büyük mücadele verdi.

Babası Ali ağa (doğumu ve ölümü bilinmiyor) öldüğünde büyük kardeşi (Salih ağa ) Geven çiftliğine kendisi kendi adını taşıyan Ömerağa çiftliğine küçük kardeşi (İzzet ağa )Deliktaş Derbent’te kalmak üzere üç kardeş ayrıldı. Yaz aylarını çiftlikte Kış aylarını Deliktaş derbentte Babasından kalan kale içindeki konakta geçirdi Ömerağa çiftliği geniş topraklardan oluşuyordu. Çevre köylerin insanları mahsülün yarısını vermek kaydıyla bu topraklara yarıcı yaptı. Onların geçimlerini sağladı hayırseverliği ile isim yaptı.1927 yılında Ömerağa çiftliğinde vefat etti, mezarı oradadır .