1884-1914 Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Deliktaş Derbent’inde doğdu dedesi Abdullah ağanın oğlu Derbent ağası Ali ağadır. Babası Ömer ağadır. Meşahiri  Evliya Şeyh Mehmet dede tarafından kurulan ve onun adını taşıdığı Şeyhtardiyar medresesinde (bugünkü ismi ulaş ilçesine bağlı Gümüş pınar köyü) medrese eğitimi aldıktan sonra 20 yaşlarında Osmanlı İttihad ve terakki cemiyetine girdi Deliktaş Derbent’ine bağlı Kangal ve Ulaş çevresindeki köylerde örgütlenme işini yaptı. Bu bölgede oluşan çete ve eşkiyaya  karşı amansız bir mücadele verdi derbent’te asayişle ilgili görevli adamları ile çeşitli yararlılıklar yaptı. Tonus ağalığndan Ali ağanın kızı Hanımla evli olup üç çocuk babasıdır. (Alirıza,  Bekir ve Hatun)

1914 yılında Birinci Dünya savaşı çıktığında Sivas sancak beyi tarafından çağrılarak bu savaşa Deliktaş Derbent’i olarak nasıl bir katkı sağlayacağı konusunda devlete bağlılığını bildirerek adamlarıyla her göreve hazır olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kısa bir süre sonra Doğu cephesine katıldı. -Kafkas Cephesi-
22 Aralık 1914 de başkomutan vekili Enver paşanın çetin kış şartlarına rağmen Sarıkamış civarında Ruslara karşı yaptığı harekat’a katıldı. 3.Orduya mensup askerlerin çoğu dondu veya esir düştü yaklaşık Doksan bin asker şehit verildi, bu şehitler arasındadır.Ömer oğlu Mehmet Abdullah  Ağaoğlu  (Tecer)  
1914-1915 Osmanlı Rus savaşında Doğu Cephesi Sarı Kamış’ta hazinle biten savaşta şehit olmuş. Tarihler Sarıkamış’ta Allahüekber dağlarında 90.000 askerimizin şehit olduğu yazar. Bir çoğu kışta donarak ölmüştür.