Osmanlı İmparatorluğu'nun alt yapısını teşkil eden  ve Devlet yapısı içinde bulunan bir çok hizmet grupları vardı. Su yolcu, Subaşı, Köprücü, Köprücü gibi. Bunlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yol güzerğahlarında bulunan, Devlet Teşekküllerinin yapısı içinde bulunan hizmet gruplarının temel taşlarını teşkil eden unsurlardı.


    Bunların içerisinde bahsimize konu olan Devlet teşkilatını ele alacağız. İçeriği geniş kapsamlı olsa da biz bu konuyu yüzeysel, dar çerçeve içerisinde ele alacağız. Derbent teşkilatı iki ana unsurdan meydana gelir. Bir Derbentçiler, iki Derbent ağaları. Derbentçiler Derbent ağalarının denetiminde hareket ederler. Derbent ağalarına bağlı hizmet grubudur. Menzillerin ve yolların güvenliği, bakımı hizmete açık tutulması Derbent teşkilatının görev alanı dır. Bunlar menziller arası kavşak noktalarında bulunurlar. Her türlü yolcuya hizmet verirler. Aynı zamanda her türlü yolcunun malından, canından sorumlu tutulurlar .


   Yeni kurulacak olan Derbentliklerin bir takım özelliklere sahip olması gerekmektedir. Aksi takdir de üst kademelerden onay verilmez. Derbent şartlarına haiz olması şarttır. Osmanlı'larda önce de bu teşkilat vardı. .sonradan1910 y ılına kadar teşkilat varlığını korumuştur.


   Derbentlik şartlarına uygun olan, şer odakların yuvalandığı ve çevre halkının can güvenliğini tehlikeye sokan şer güçlerin mekan tuttuğu Deliktaş dar boğazıdır. Burası çevre halkının korkulu rüyasıdır. Yapılan tetkikler ve araştırmalar sonucunda buraya bir Derbent teşkilatı yasal düzenleme ile gündeme gelir. Sivas Paşası Feyzullah Paşa görevi üslenir, İstanbul h ükümetinden emir alınır .
   

   Buraya çoğulcu, kuvvetli bir oymağın yerleştirilmesi için araştırmalar yapılır. Bir iki oymağa görev verilse de başarılı olunamaz. Sonuç itibariyle Beğdili Oymağının bir kolu olan ve aynı zamanda; Dağıstanlı muhacirlerde denilen
Bir oymağa Sivas Paşası talepte bulunur. Olaylar bu yönde gelişmeye başlar.
                                                              

 

 

    Mehmet  Ağaoğulları